logo
Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio Kelias

Didysis kelias

Šiame kelyje atrasite visas vietas, susijusias su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimu, ganytojiška veikla, kančia ir mirtimi Lietuvoje. Apkeliavę visas šias vietas, dar geriau susipažinsite su Palaimintojo Teofiliaus asmenybe, išvysite Lietuvos grožį bei jos istorijos turtingumą.

front-img

Kaišiadorių krašto kelias

Kaišiadorių kraštas itin turtingas dvasinio paveldo ir grožio. Jame gimė ir gyveno, dirbo ir meldėsi neeilinių pėdsakų Lietuvos istorijoje palikusios asmenybės. Kaišiadorių krašte galime rasti ypatingų maldos, dvasinio gyvenimo stotelių. Kviečiame keliauti šiuo keliu – pamatyti mūsų Tėvynės Lietuvos ir krikščioniškojo gyvenimo grožį bei turtingumą.

front-img

PAL. TEOFILIAUS PAGARBOS IR PAMALDUMO VIETOS

Dar esant palaimintajam Teofiliui Matulioniui gyvam jis buvo laikomas legenda. Jo asmenybės išskirtinumą pripažino ne tik jo draugai, bet ir tie, kurie jį persekiojo. Net ir sovietinė priespauda negalėjo panaikinti jo gyvenimo pėdsakų, jo gyvenimas ir kančia įkvėpė daugelį kovoti už laisvę. Šiame kelyje kviečiame susipažinti su meno kūriniais, muziejais, įstaigomis, ekspozicijomis ir vietomis, kurių kiekviena savitai perduos palaimintojo Teofiliaus gyvenimo kelią.

front-img

Tautos kančios ir kovos kelias

XX amžiuje Lietuvai teko patirti dvi ypač žiaurias okupacijas ir karus, kurie pareikalavo daugybės aukų, tačiau laisvės troškimo neužgniaužė. Palaimintasis Teofilius ir kiti kovotojai paaukojo savo gyvybes ant Lietuvos laisvės aukuro. Šiame kelyje kviečiame prisiminti ir aplankyti lietuvių tautos laisvės kovotojų kančių vietas, sužinoti, kiek daug iškentėta ir atiduota už mūsų laisvę.

front-img

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio dvasingumo kelias

XX amžiuje Pal. T. Matulionio veikla paliko ryškų pėdsaką skleidžiant krikščioniškąjį tikėjimą ir pamaldumą Lietuvoje. Jis ne tik kovojo už tikinčiųjų teises, buvo ir tikėjimo stiprintojas, jo dėka atsirado nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, skleidė pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai, gaivino blaivybės sąjūdžio veiklą ir t. t. Šiame kelyje kviečiame aplankyti su Pal. Teofiliaus dvasingumu ir ganytojiška veikla susijusias vietas.

front-img

ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KELIAS

Siautėjant žiauriam žydų genocidui, nacių okupacijos metais vyskupas Teofilius Matulionis, bendradarbiaudamas su vienuolėmis benediktinėmis, padėjo gelbėti žydus. Šiame kelyje kviečiame aplankyti žydų paveldo vietas Kaišiadorių rajone, susipažinti su daugiau didvyriškų asmenybių, prisidėjusių gelbėjant žydus, pamatyti, kur Palaimintasis Teofilius ir seselės benediktinės slėpė mažą žydų mergaitę, kuri vėliau tapo pasaulinio garso pianiste.

front-img
front-img
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio Kelias
Pasaulio žemėlapis
Pasirinkite maršrutą
img
Legenda
Naujienos
2022 gruodžio 13
II dalis Teofilius palieka Kaišiadoris
1944 m. liepos mėnesį į Kaišiadoris vėl sugrįžo sovietinis režimas. Teofiliui buvo pasiūlyta pasirašyti raštą Stalinui „Už Lietuvos išvadavimą“. Vyskupas tą padaryti atsisakė. Matydamas, kad sugrįžusi valdžia trukdo Bažnyčiai atlikti ganytojišką veiklą, inicijavo Vyskupų Konferencijos posėdį, kuris rugsėjo mėnesį įvyko Ukmergėje. Teofilius suprato, kad sunkiais momentais žmonėms ypač svarbi dvasinė pagalba. Jis ragino kunigus kuo aktyviau dirbti. Nurodė kunigams paskelbti, kad tikintiesiems netinka priklausyti pionierių ar komjaunimo organizacijoms. Ta tema parašė ir raštą tuometinei valdžiai. Galima tik įsivaizduoti, kaip tokie veiksmai erzino sovietinę valdžią. 1945 m. vyskupas Teofilius parašė Memorandumą, kurį adresavo Lietuvos TSR Komisarų tarybai (tuometinei Lietuvos vyriausybei). Jame…
2022 lapkričio 23
Teofilius Matulionis – Kaišiadorių vyskupas
1942 m. miršta pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta. 1943 m. sausio mėnesį vyskupas Teofilius Matulionis paskiriamas Kaišiadorių vyskupijos ordinaru. Jam tai buvo visiškai netikėta. Reikalas tas, kad T. Matulionis buvo vyskupas rusų katalikams. Jis rengėsi savo veiklą tęsti rusų žemėse. Ataskaitose popiežiui vyskupas nuolat primindavo, kad paskyrimas į Kaišiadoris jam buvo visiškai netikėtas, jam sunku čia veiklą vykdyti, nes jis ruošėsi dirbti rusų katalikams. Į Kaišiadoris Teofilius Matulionis atvyko 1943 m. balandžio mėnesį. Ingresas įvyko gegužės mėnesio 23 dieną. Ta proga vyskupas parašė pirmąjį ganytojišką laišką, skirtą kunigams ir pasauliečiams. Kunigų naujai paskirtas vyskupas prašė būti pavyzdžiu tikintiesiems, o pasauliečius…
2022 rugpjūčio 3
Stendas prie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros
Nuo šiol Kaišiadorių objektus susijusius su palaimintuoju Teofiliu Matulioniu jau rasite stende prie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrosTaip pat stende yra NFC ir QR kodai, kurie pateiks visą informaciją apie pasirinktą objektą (nuotraukos, video filmukai, audio gidai ir kt.) Išmaniuosiuose telefonuose NFC programa yra įdiegta, ją tik reikia įjungti, QR kodą nuskenuoti galite su kameros pagalbą arba atsisiųsti: – #googleplay – #appstore
Daugiau naujienų
Apie Teofilių

Teofilius Matulionis (1873 – 1962)

Arkivyskupas, kankinys, palaimintasis (2017; minėjimas – birželio 14).

„Velionies arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmuo sušvito Lietuvos gyvenime labai savita šviesa, kuri pasklido ne tik Lietuvos, Latvijos, Rusijos žemėse, bet ir už Atlanto vandenyno, ypač Šiaurės Amerikoje, kur nuo seno yra įsikūrusi gana gausi lietuvių išeivija. Toji šviesa buvo ne mokslinė, ne politinė, ne valstybinė, o asmeninė, moralinė, spindinti krikščioniškomis vertybėmis. Ji išsikristalizavo ilgoje kančioje ir atskleidė žmogų, tyliai, ryžtingai einantį erškėčių keliais, bet matantį plačiąją gyvenimo viziją, kurios galutiniame horizonte spindi nenugalima Gėrio pergalė“, – dar 1981 m. knygoje „Nemarus mirtingasis. Arkivyskupas Teofilius Matulionis“ rašė prelatas, teologas, rašytojas Pranas Gaida.

2017 m. Popiežiaus dekretu nepailstantis ir nepalaužiamas kovotojas už tikinčiųjų teises Teofilius Matulionis beatifikuojamas – paskelbiamas kankiniu, palaimintuoju.

Beatifikuojant asmenį yra pripažįstamos ne tik jo dorybės, bet ypač Dievo darbai per tą asmenį. Kiekvienas palaimintasis ar šventasis savo gyvenime vadovaujasi Dievo valia, todėl jų gyvenimai tampa Evangelijos įkūnijimo pavyzdžiais. Kankinys yra tas, kuris seka Viešpatį laisva valia sutikdamas mirti dėl pasaulio išganymo duoda didžiausią meilės ir tikėjimo liudijimą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia iki 2017 m. gerbė tik vieną mūsų krašto šventąjį – Kazimierą ir vieną palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kuris popiežaus Jono Pauliaus II beatifikuotas Romoje. Teofiliaus Matulionio beatifikacija istoriškai svarbi tuo, kad Lietuvoje to dar nebuvo.

Teofilius už ganytojišką veiklą visą savo gyvenimą buvo persekiotas sovietų, galiausiai jų struktūrų nukankintas. Kalintas vienuolikoje kalėjimų, kuriuose praleido šešiolika metų, keturis kartus teistas, tardytas, muštas, nuodytas, badavęs, sunkiai dirbęs, laikytas karceryje, ketverius metus gyvenęs tremtyje, atlaikęs kratas ir šmeižtus, verbavimus, netekęs sveikatos… Mirė po jo bute sovietų saugumo atliktos kratos ir nenustatytų vaistų injekcijos.

Daugiau
Apie projektą

Projektas „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ skirtas didinti Lietuvos, kaip turistinės valstybės, žinomumą ir gerinti jos įvaizdį. Įgyvendinant šį projektą bus stengiamasi padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką.

Teofilius Matulionis pasirinktas siekiant priminti apie šią vieną ryškiausių ir iškiliausių asmenybių, dalyvavusių pasipriešinime okupaciniam SSRS režimui. Arkivyskupas daugiau nei pusę amžiaus (ganytojiška veikla užsiėmė nuo 1900 iki 1962 m.) buvo aktyvus krikščioniškų vertybių puoselėtojas. Už pastoracinę veiklą ir nepalaužiamą kovą už tikinčiųjų teises popiežiaus dekretu 2017 m. Teofilius Matulionis paskelbiamas palaimintuoju, kankiniu (Lietuvoje gerbiami tik šventasis Kazimieras ir palaimintasis Jurgis Matulaitis); Lietuvos vyskupai 2017-uosius paskelbė arkivyskupo Teofilio Matulionio metais.

Projekte bus siekiama supažindinti su vietovėmis, kuriose arkivyskupas Teofilius Matulionis gyveno bei keliavo gindamas bažnyčios bei tikinčiųjų teises.

Diegiant e-rinkodaros priemones planuojama didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą aštuoniose savivaldybėse (Kaišiadorių, Molėtų, Kauno, Zarasų, Utenos, Vilniaus, Varėnos ir Anykščių savivaldybėse). Projekto metu bus įgyvendinamos šios e-rinkodaros priemonės: Interneto svetainė; Paieškų sistemos SEO optimizavimas; Reklamos paieška sistemose (SEA); Rinkodara socialiniuose tinkluose (SMM); Vaizdinė reklama; Mobilioji rinkodara; Reklama interneto portaluose. Numatoma, kad pasirinktos e-rinkodaros priemonės leis sukurti darnią ir nuoseklią turizmo informavimo sistemą, atitinkančią šiuolaikinius keliautojų poreikius. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Daugiau