logo
Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio Kelias

Didysis kelias

Šiame kelyje atrasite visas vietas, susijusias su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimu, ganytojiška veikla, kančia ir mirtimi Lietuvoje. Apkeliavę visas šias vietas, dar geriau susipažinsite su Palaimintojo Teofiliaus asmenybe, išvysite Lietuvos grožį bei jos istorijos turtingumą.

front-img

Kaišiadorių krašto kelias

Kaišiadorių kraštas itin turtingas dvasinio paveldo ir grožio. Jame gimė ir gyveno, dirbo ir meldėsi neeilinių pėdsakų Lietuvos istorijoje palikusios asmenybės. Kaišiadorių krašte galime rasti ypatingų maldos, dvasinio gyvenimo stotelių. Kviečiame keliauti šiuo keliu – pamatyti mūsų Tėvynės Lietuvos ir krikščioniškojo gyvenimo grožį bei turtingumą.

front-img

PAL. TEOFILIAUS PAGARBOS IR PAMALDUMO VIETOS

Pal. T. Matulionis dar būdamas gyvas laikytas legenda. Asmenybės išskirtinumą pripažino ne tik draugai, bet ir tie, kurie jį persekiojo. Net sovietinė priespauda negalėjo panaikinti Teofiliaus gyvenimo pėdsakų – jo gyvenimas ir kančia įkvėpė daugelį kovoti už laisvę. Šiame kelyje susipažinsite su meno kūriniais, muziejais, įstaigomis, ekspozicijomis ir vietomis, kurios kiekviena savitai perduos Pal. Teofiliaus gyvenimo kelią.

front-img

Tautos kančios ir kovos kelias

XX amžiuje Lietuvai teko patirti dvi ypač žiaurias okupacijas ir karus, kurie pareikalavo daugybės aukų, tačiau laisvės troškimo neužgniaužė. Palaimintasis Teofilius ir kiti kovotojai paaukojo savo gyvybes ant Lietuvos laisvės aukuro. Šiame kelyje kviečiame prisiminti ir aplankyti lietuvių tautos laisvės kovotojų kančių vietas, sužinoti, kiek daug iškentėta ir atiduota už mūsų laisvę.

front-img

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio dvasingumo kelias

XX amžiuje Pal. T. Matulionio veikla paliko ryškų pėdsaką skleidžiant krikščioniškąjį tikėjimą ir pamaldumą Lietuvoje. Jis ne tik kovojo už tikinčiųjų teises, buvo ir tikėjimo stiprintojas, jo dėka atsirado nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, skleidė pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai, gaivino blaivybės sąjūdžio veiklą ir t. t. Šiame kelyje kviečiame aplankyti su Pal. Teofiliaus dvasingumu ir ganytojiška veikla susijusias vietas.

front-img

ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KELIAS

Siautėjant žiauriam žydų genocidui, nacių okupacijos metais vyskupas Teofilius Matulionis, bendradarbiaudamas su vienuolėmis benediktinėmis, padėjo gelbėti žydus. Šiame kelyje kviečiame aplankyti žydų paveldo vietas Kaišiadorių rajone, susipažinti su daugiau didvyriškų asmenybių, prisidėjusių gelbėjant žydus, pamatyti, kur Palaimintasis Teofilius ir seselės benediktinės slėpė mažą žydų mergaitę, kuri vėliau tapo pasaulinio garso pianiste.

front-img
front-img
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio Kelias
Pasaulio žemėlapis
Pasirinkite maršrutą
img
Legenda
Naujienos
2020 vasario 24
AKTUALIJOS „Radau perlą“ autorius: pal. Teofilius Matulionis nepametė to, kas jam buvo brangiausia
Profesorius, palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos relatorius Zdzislawas Josefas Kijasas sako, kad knygoje „Radau perlą“ jis siekė apmąstyti fundamentalius žmogaus egzistencijos klausimus. Jo teigimu, vienas pagrindinių šios knygos leitmotyvų – siekis skatinti žmones gerbti savo gyvenimą. Knyga „Radau perlą“ / Laidos stop kadras – Tėve Zdzislawai, esate ne vienos teologinės knygos autorius, į lietuvių kalbą dabar išversta knyga „Radau perlą”. Kokia jos pagrindinė idėja? Kodėl būtent ši knyga turėtų būti svarbi lietuvių skaitytojui. Kas tas perlas ir kaip jį rasti? – Kas yra perlas? Visų pirma, perlas yra mano gyvenimas – žmogaus gyvenimas. Svarbu atrasti tą perlą – savo gyvenimo grožį: tai,…
2020 sausio 17
Kaišiadorių katedroje – garbus svečias iš Vatikano
Sausio 5 d. Pirmąjį naujųjų 2020 metų Sekmadienio vakarą, pamaldose prie pal. Teofiliaus Matulionio sarkofago dalyvavo daug garbingų svečių, kurie atvyko drauge pasimelsti, pabendrauti su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio ir Rytų Europos, teologijos ir filosofijos mokslų daktaru, profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas. Šv. Mišių aukoje meldėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Pamokslą sakė tėvas Zdzisław Józef Kijas, reikšmingai prisidėjęs prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos, atlikęs ypatingai svarbias bylos realatoriaus pareigas. Taip pat dalyvavo Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologinio centro atstovai drauge su jo…
Daugiau naujienų
Apie Teofilių

Teofilius Matulionis (1873 – 1962)

Arkivyskupas, kankinys, palaimintasis (2017; minėjimas – birželio 14).

„Velionies arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmuo sušvito Lietuvos gyvenime labai savita šviesa, kuri pasklido ne tik Lietuvos, Latvijos, Rusijos žemėse, bet ir už Atlanto vandenyno, ypač Šiaurės Amerikoje, kur nuo seno yra įsikūrusi gana gausi lietuvių išeivija. Toji šviesa buvo ne mokslinė, ne politinė, ne valstybinė, o asmeninė, moralinė, spindinti krikščioniškomis vertybėmis. Ji išsikristalizavo ilgoje kančioje ir atskleidė žmogų, tyliai, ryžtingai einantį erškėčių keliais, bet matantį plačiąją gyvenimo viziją, kurios galutiniame horizonte spindi nenugalima Gėrio pergalė“, – dar 1981 m. knygoje „Nemarus mirtingasis. Arkivyskupas Teofilius Matulionis“ rašė prelatas, teologas, rašytojas Pranas Gaida.

2017 m. Popiežiaus dekretu nepailstantis ir nepalaužiamas kovotojas už tikinčiųjų teises Teofilius Matulionis beatifikuojamas – paskelbiamas kankiniu, palaimintuoju.

Beatifikuojant asmenį yra pripažįstamos ne tik jo dorybės, bet ypač Dievo darbai per tą asmenį. Kiekvienas palaimintasis ar šventasis savo gyvenime vadovaujasi Dievo valia, todėl jų gyvenimai tampa Evangelijos įkūnijimo pavyzdžiais. Kankinys yra tas, kuris seka Viešpatį laisva valia sutikdamas mirti dėl pasaulio išganymo duoda didžiausią meilės ir tikėjimo liudijimą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia iki 2017 m. gerbė tik vieną mūsų krašto šventąjį – Kazimierą ir vieną palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kuris popiežaus Jono Pauliaus II beatifikuotas Romoje. Teofiliaus Matulionio beatifikacija istoriškai svarbi tuo, kad Lietuvoje to dar nebuvo.

Teofilius už ganytojišką veiklą visą savo gyvenimą buvo persekiotas sovietų, galiausiai jų struktūrų nukankintas. Kalintas vienuolikoje kalėjimų, kuriuose praleido šešiolika metų, keturis kartus teistas, tardytas, muštas, nuodytas, badavęs, sunkiai dirbęs, laikytas karceryje, ketverius metus gyvenęs tremtyje, atlaikęs kratas ir šmeižtus, verbavimus, netekęs sveikatos… Mirė po jo bute sovietų saugumo atliktos kratos ir nenustatytų vaistų injekcijos.

Daugiau
Apie projektą

Projektas „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ skirtas didinti Lietuvos, kaip turistinės valstybės, žinomumą ir gerinti jos įvaizdį. Įgyvendinant šį projektą bus stengiamasi padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką.

Teofilius Matulionis pasirinktas siekiant priminti apie šią vieną ryškiausių ir iškiliausių asmenybių, dalyvavusių pasipriešinime okupaciniam SSRS režimui. Arkivyskupas daugiau nei pusę amžiaus (ganytojiška veikla užsiėmė nuo 1900 iki 1962 m.) buvo aktyvus krikščioniškų vertybių puoselėtojas. Už pastoracinę veiklą ir nepalaužiamą kovą už tikinčiųjų teises popiežiaus dekretu 2017 m. Teofilius Matulionis paskelbiamas palaimintuoju, kankiniu (Lietuvoje gerbiami tik šventasis Kazimieras ir palaimintasis Jurgis Matulaitis); Lietuvos vyskupai 2017-uosius paskelbė arkivyskupo Teofilio Matulionio metais.

Projekte bus siekiama supažindinti su vietovėmis, kuriose arkivyskupas Teofilius Matulionis gyveno bei keliavo gindamas bažnyčios bei tikinčiųjų teises.

Diegiant e-rinkodaros priemones planuojama didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą aštuoniose savivaldybėse (Kaišiadorių, Molėtų, Kauno, Zarasų, Utenos, Vilniaus, Varėnos ir Anykščių savivaldybėse). Projekto metu bus įgyvendinamos šios e-rinkodaros priemonės: Interneto svetainė; Paieškų sistemos SEO optimizavimas; Reklamos paieška sistemose (SEA); Rinkodara socialiniuose tinkluose (SMM); Vaizdinė reklama; Mobilioji rinkodara; Reklama interneto portaluose. Numatoma, kad pasirinktos e-rinkodaros priemonės leis sukurti darnią ir nuoseklią turizmo informavimo sistemą, atitinkančią šiuolaikinius keliautojų poreikius. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Daugiau