logo
Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio Kelias
Apie projektą

Projektas „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ skirtas didinti Lietuvos, kaip turistinės valstybės, žinomumą ir gerinti jos įvaizdį. Įgyvendinant šį projektą bus stengiamasi padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką.

Teofilius Matulionis pasirinktas siekiant priminti apie šią vieną ryškiausių ir iškiliausių asmenybių, dalyvavusių pasipriešinime okupaciniam SSRS režimui. Arkivyskupas daugiau nei pusę amžiaus (ganytojiška veikla užsiėmė nuo 1900 iki 1962 m.) buvo aktyvus krikščioniškų vertybių puoselėtojas. Už pastoracinę veiklą ir nepalaužiamą kovą už tikinčiųjų teises popiežiaus dekretu 2017 m. Teofilius Matulionis paskelbiamas palaimintuoju, kankiniu (dar Lietuvoje labai gerbiami šventasis Kazimieras, palaimintasis Jurgis Matulaitis ir kt.); Lietuvos vyskupai 2017-uosius paskelbė arkivyskupo Teofilio Matulionio metais.

Projekte bus siekiama supažindinti su vietovėmis, kuriose arkivyskupas Teofilius Matulionis gyveno bei keliavo gindamas bažnyčios bei tikinčiųjų teises.

Diegiant e-rinkodaros priemones planuojama didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą aštuoniose savivaldybėse (Kaišiadorių, Molėtų, Kauno, Zarasų, Utenos, Vilniaus, Varėnos ir Anykščių savivaldybėse). Projekto metu bus įgyvendinamos šios e-rinkodaros priemonės: Interneto svetainė; Paieškų sistemos SEO optimizavimas; Reklamos paieška sistemose (SEA); Rinkodara socialiniuose tinkluose (SMM); Vaizdinė reklama; Mobilioji rinkodara; Reklama interneto portaluose. Numatoma, kad pasirinktos e-rinkodaros priemonės leis sukurti darnią ir nuoseklią turizmo informavimo sistemą, atitinkančią šiuolaikinius keliautojų poreikius. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto pavadinimas:         Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais

Projekto numeris: 05.4.1-LVPA-K-808-02-0018

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“  

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-12-07 iki 2020-12-06

Skirta finansavimo suma: 197 066,00 EUR

Share