logo
Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio Kelias
Apie projektą

Projektas „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ skirtas didinti Lietuvos, kaip turistinės valstybės, žinomumą ir gerinti jos įvaizdį. Įgyvendinant šį projektą stengiamasi padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką.

Teofilius Matulionis pasirinktas siekiant priminti apie vieną ryškiausių ir iškiliausių asmenybių, dalyvavusių pasipriešinime okupaciniam SSRS režimui. Arkivyskupas daugiau nei pusę amžiaus (ganytojiška veikla užsiėmė nuo 1900 iki 1962 m.) buvo aktyvus krikščioniškų vertybių puoselėtojas. Už pastoracinę veiklą ir nepalaužiamą kovą už tikinčiųjų teises popiežiaus dekretu 2017 m. Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju, kankiniu (Lietuvoje taip pat gerbiami šventasis Kazimieras, palaimintasis Jurgis Matulaitis ir kt.).

Lietuvos vyskupai 2017-uosius paskelbė arkivyskupo Teofilio Matulionio metais.

Projekte siekiama supažindinti su vietovėmis, kuriose arkivyskupas Teofilius Matulionis gyveno gindamas bažnyčios bei tikinčiųjų teises.

Diegiant e-rinkodaros priemones siekiama didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą aštuoniose savivaldybėse (Kaišiadorių, Molėtų, Kauno, Zarasų, Utenos, Vilniaus, Varėnos ir Anykščių savivaldybėse).

Projekto metu įgyvendinamos šios e-rinkodaros priemonės:

interneto svetainė;

paieškų sistemos SEO optimizavimas;

reklamos paieška sistemose (SEA);

rinkodara socialiniuose tinkluose (SMM);

vaizdinė reklama;

mobilioji rinkodara;

reklama interneto portaluose.

Pasirinktos e-rinkodaros priemonės leidžia sukurti darnią ir nuoseklią turizmo informavimo sistemą, atitinkančią šiuolaikinius keliautojų poreikius.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto pavadinimas: Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais

Projekto numeris: 05.4.1-LVPA-K-808-02-0018

Priemonė – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 priemonė „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“  

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2018 m. gruodžio mėn. – 2021 m. rugsėjo mėn.

Skirta finansavimo suma: 197 066,00 EUR

Share