logo
Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio Kelias
Naujienos
2020 sausio 17
Kaišiadorių katedroje – garbus svečias iš Vatikano
Sausio 5 d. Pirmąjį naujųjų 2020 metų Sekmadienio vakarą, pamaldose prie pal. Teofiliaus Matulionio sarkofago dalyvavo daug garbingų svečių, kurie atvyko drauge pasimelsti, pabendrauti su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio ir Rytų Europos, teologijos ir filosofijos mokslų daktaru, profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas. Šv. Mišių aukoje meldėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Pamokslą sakė tėvas Zdzisław Józef Kijas, reikšmingai prisidėjęs prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio bylos, atlikęs ypatingai svarbias bylos realatoriaus pareigas. Taip pat dalyvavo Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologinio centro atstovai drauge su jo…
Share