logo
Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio Kelias

VIKTORINA 2 lygis

Liko laiko: 15:00
Kuriais metai gimė Teofilius Matulionis?
1869m.
1873m.
1875m.
Koks Teofiliaus Matulionio motinos vardas?
Marija;
Veronika.
Ona;
Koks Teofiliaus Matulionio tėvo vardas?
Jurgis;
Jonas;
Povilas.
Kokia buvo pal. Teofiliaus pirmoji parapija?
Varaklianai;
Bikava;
Daugpilis.
Kiek buvo metų Teofiliui, kai jo motina mirė?
5 metai;
4 metai;
7 metai.
Kelintais metais buvo nutapyta Teofiliaus Matulionio freska ant Kaišiadorių gimnazijos?
2017 m.
2018m.
2019 m.
Kur yra palaidota Teofiliaus Matulionio motina?
Dusetų kapinėse;
Molėtų kapinėse.
Alantos kapinėse;
Kur yra palaidotas Teofiliaus Matulionio tėvas?
Zarasuose;
Marijampolėje.
Dusetose;
Kokioje bažnyčioje Teofilius Matulionis buvo pakrikštytas?
Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje;
Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje;
Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia.
Kelintais metais Teofilius Matulionis gyveno Birštono klebonijoje?
Gyveno nuo 1958 m. iki 1959 gruodžio mėn.
Gyveno nuo 1956 m. iki 1958 spalio mėn.
Gyveno nuo 1960 m. iki 1964 m. lapkričio mėn.
Kuriame dvare anksčiau Teofilius su seserimis benediktinėmis slėpė žydaitę?
Kauno seserys benediktinės Čiobiškio buvusio dvaro pastatuose buvo įkūrusios vaikų prieglaudą;
Kauno seserys benediktinės Siesikų dvaro pastatuose buvo įkūrusios vaikų prieglaudą;
Kauno seserys benediktinės Taujėnų dvaro pastatuose buvo įkūrusios vaikų prieglaudą.
Kuo yra susijusi Dievo Gailestingumo šventovė Vilniuje su Teofiliumi Matulioniu.?
Šventovėje yra relikvijorius, kurį pats Teofilius Matulionis atvežė;
Šventovėje yra Teofiliaus Matulionio kripta.
Šventovėje yra Dievo Gailestingumo paveikslas, prie kurio populiarinimo prisidėjo Teofilius Matulionis;
Prie kokio paveikslo Teofilius Matulionis 1956m. meldėsi dėkodamas, kad galėjo grįžti į Lietuvą?
Dievo Gailestingumo paveikslo;
Šventos Onos paveikslo.
Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos stebuklingas paveikslas;
Kuo susijęs Teofilius Matulionis su kryžių kalnu?
Dažnai ten lankydavosi ir melsdavosi;
Ši vieta su Teofiliumi Matulioniu niekuo nesusijusi.
Palaimintasis Teofilius Matulionis skatino kryždirbystę, tai pat ir kryžių kalne šventino kryžių.
Kurios bažnyčios presbitrija puošia Teofiliaus Matulionio vitražas?
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje;
Teofiliaus Matulionio vitražas Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje;
Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje.
Atgal Toliau
TOP 2 lygis
JŪS LOPAI | atsakyta 15 klausimų
just too good | atsakyta 15 klausimų
just too good | atsakyta 15 klausimų
Alanta | atsakyta 15 klausimų
Armiukas420 | atsakyta 15 klausimų
Edita | atsakyta 15 klausimų
Kęstutis | atsakyta 14 klausimų
Vida | atsakyta 14 klausimų
regina | atsakyta 14 klausimų
babule | atsakyta 14 klausimų
V | atsakyta 13 klausimų
Sveikiname įveikus antrajį lygį!
0 Teisingai
0 Neteisingai
Registruokite savo rezultatą
Registruotis
Registracija sėkminga
TOP 2 lygis
JŪS LOPAI | atsakyta 15 klausimų
just too good | atsakyta 15 klausimų
just too good | atsakyta 15 klausimų
Alanta | atsakyta 15 klausimų
Armiukas420 | atsakyta 15 klausimų
Edita | atsakyta 15 klausimų
Kęstutis | atsakyta 14 klausimų
Vida | atsakyta 14 klausimų
regina | atsakyta 14 klausimų
babule | atsakyta 14 klausimų
V | atsakyta 13 klausimų